Hemen zaude:
  1. Bistaratzeak

BISTARATZEAK

Gardentasun adierazleei eta Jaurlaritzaren ekintzaren inguruko bestelako datuei buruzko bistaratzeak.

EAEri buruzko informazioa

EAEko Administrazioko sail eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak.

EAEko Administrazioko sail eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak

Eusko Jaurlaritzako, erakunde autonomoetako eta ente publikoetako goi kargudunen eta behin-behineko langileen ordainsariak.

Eusko Jaurlaritzako eta erakunde publikoetako goi kargudunen eta behin-behineko langileen ordainsariak

Karguen eta konfiantzazko postuen kopurua eta zerrenda.

Karguen eta konfiantza-lanpostuen kopuruaren bilakaera

Talde parlamentarioak

Legebiltzar taldeak

Bistaratzera iristea

Arauen ekoizpena

Harremanak herritarrekin eta gizartearekin

Herritarren eskaeren estatistikak

Herritarrei emandako arretaren estatistikak

Euskadi.eus-en atarietako erabilerari buruzko estatistikak

Euskadi.eus-en atarietako erabilerari buruzko estatistikak

Lineako izapide eta zerbitzuak (administrazio elektronikoaren barometroa)

Lineako izapide eta zerbitzuak (administrazio elektronikoa)

Osasun-zentro bateko sarrerako irudia

Osasun arreta (itxarote-zerrendak)

Gardentasun ekonomikoa eta finantzarioa

Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak

Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea

Laguntzak, dirulaguntzak eta bekak

Laguntzak, dirulaguntzak eta bekak

Zerga-sarrerak, gastu ez finantzarioa eta inbertsioa biztanleko

Zerga-sarrerak, gastu ez finantzarioa eta inbertsioa biztanleko

Obrak, zerbitzuak eta hornidurak kontratatzea

Kontratu bat sinatzen ari diren esku batzuen irudia

Kontratu txiki erantsiak

Koloretako grafikoak dituen folio baten irudia

Esleitutako kontratuen aurrekontu-bolumena, esleipen-prozeduraren arabera

Koaderno batean oharrak hartzen ari den pertsona baten irudia

Kontratuen esleipendunak

Lurraldea, hirigintza, herrilanak eta ingurumena

EAEko ur-masen kalitateari buruzko estatistika

Ur-masen kalitateari buruzko estatistika

Berotegi-efektuko gasak

Berotegi-efektuko gasak

Airearen kalitateari buruzko adierazleak (ozono troposferikoa barne)

Airearen kalitateari buruzko adierazleak