Hemen zaude:
  1. Gardentasun-organoak

Gardentasun-organoak

Gobernu Irekiaren Zuzendaritzaren barruan dagoen Gardentasunaren Unitateak, Sailarteko Komisioak eta Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeak dira Eusko Jaurlaritzaren gardentasun-organoak.

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Gobernu Irekiaren Zuzendaritza da gardentasuna sustatzeko eskumena duena, honako arau hauen bidez:

Miren Martiarena Barkaiztegi, Gobernu Irekiaren Zuzendaria, Unitatearen Arduraduna da.

Gobernu Kontseiluak, 2017. urteko uztailaren 11an onetsi zuen Gobernantza, Gardentasun eta Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Batzordea sortzea; horrela, XII. Legegintzaldirako Gobernu Programaren 148. konpromisoari erantzuten dio.

Helburua da Eusko Jaurlaritzak gardentasunaren eta herritarren parte-hartzearen inguruan antolatzen dituen jarduketa guztiak koordinatzea. Xede du politika eta zerbitzu publikoen ebaluazioa sustatzea, lankidetzan eta kontu ematean oinarritutako ikuspegiarekin, bai eta kanpo-ikuskaritzetan lortutako nazioarteko gardentasun-indizeetan lidergoa finkatzea ere. Euskadi autonomia bakarra da Espainiako Nazioarteko Gardentasunaren azken ikuskaritzan 100 puntutik 100 puntu lortu dituena.

Honako zeregin hauek ditu, besteak beste:

  • Informazio publikora jotzeko eskabideen izapidea koordinatzea eta haren segimendua egitea, ahalik eta azkarren eta kalitate onenaz erantzuten dela bermatzeko.
  • Gobernamenduaren, gardentasunaren eta herritarren parte-hartzearen inguruko plangintza ezartzea.
  • Gobernu Kontseiluari publizitate aktiboaren eta informazio publikorako sarbidearen inguruko jarraibideak, protokoloak eta jarduketa-irizpideak proposatzea, onets ditzan.
  • Euskadiko demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Liburu Zuriaren konpromisoak zabaltzea sustatzea.

Batzorde berri hori sei hilean behin batuko da, eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritzako gobernamenduaren, gardentasunaren eta herritarren parte-hartzearen inguruko langile teknikari espezializatuen laguntza izango du.

Eraketa

Batzordea presidentzia batek, idazkaritza batek eta hamahiru bokaliak eratuko dute, Gobernuko sail bakoitzetik bat:

  • Presidentetza: arkodioak ezartzen du presidentetza Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Erakunde Harremanetarako sailburuordeak beteko duela; beraz, presidentea, kasu honetan, Jone Berriozabal izango da.
  • Idazkaritza: Gobernu Irekiaren Zuzendaritzako funtzionario batek beteko du.
  • Bokaliak: eta hamahiru bokaliak, Eusko Jaurlaritzako sail bakoitzetik bat.

Gardentasuna kontrolatzeko berariazko organoa da eta, bereziki, herritarrek informazio publikoa eskuratzearen arloan jardun-eremu bateko administrazio publikoek ukatzeko emandako berariazko nahiz ustezko ebazpen ororen aurrean jartzen diren erreklamazioak aztertzeko.