Gardena

Gardentasuna Eusko Jaurlaritzan

Gardentasunaren eta datu-bistaratzeen ataria

Informazio Publikora iristeko eskubidea

Pertsona guztiek dute informazio publikora iristeko eskubidea. Zure eskubidea erabil dezakezu, eta/edo edozein informazio Interneten ikusgai egotea eskatu.

NABARMENDUTAKO BISTARATZEA

Gardena

Grafikoa: EAEko Administrazioko sail eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak

Sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan lan egiten duten funtzionarioen, lan-kontratua duten lanpostuen (lan-itunepekoak) eta behin-behinekoen (aldi baterakoak) zerrenda.

Kontrol eta Gardentasun Batzordea

Euskadiko Autonomia Erkidegoko Polizia